चारजना व्यक्तिहरूबाट गलकोट कला प्रतिष्ठानलाई सहृदय जग्गा प्रदान भएको छ

2020, Jan 14

चारजना व्यक्तिहरूबाट गलकोट कला प्रतिष्ठानलाई सहृदय जग्गा प्रदान भएको छ

   मिति  २०७६।०९।२९

 ललितकलाका माध्यमबाट गलकोटलाई अन्तर्राष्ट्रिय  रुपमा पहिचान गराउने गलकोट कला प्रतिष्ठानको उद्देश्य पुरा गर्न प्रारम्भका निम्न उल्लेखित चारजना व्यक्तिहरूबाट गलकोट कला प्रतिष्ठानलाई सहृदय जग्गा प्रदान भएको छ । 

जग्गा दाताहरू

१. श्री  कुल बहादुर बस्नेत ग.न.पा ५ भैसे

२. श्री  झंक बहादुर बस्नेत, ग.न.पा, ५ टेउवा

३. श्री  मान बहादुर खत्री, ग.न.पा  ५ टेउवा

४.श्रीमती टिकाकुमारी  ग.न.पा   ५ भैसे

 

ग.न.पा ३ ,बोहराफाँट निवासी श्री  दिपक बोहराबाट सहस्रधारा स्थित रहेका मूर्ति निमार्णको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ढुङ्गाहरू उपलब्ध गरीदिनु भयो ।

 

हालसम्म खर्च भएको रकम

क. २०७३/०७४ मा खर्च भएको रु ४०९,४००

ख. २०७४/०७५ मा खर्च भएको रु ३८०,३००

ग. २०७५/०७६  मा खर्च भएको रु ७,९००,३७४

 

    आज सम्म जम्मा खर्च रु. ८,६९३,०७४ अक्षेरुपी छयासी लाख तिरानब्बे हजार चहोत्तर रुपैया मात्र ।

 

१. यहि २०७६ फागुन ०५ गते देखी २१ गते सम्मसञ्चालन हुने अन्तर्राट्रिय मूर्तिकला कार्यशाला कार्यशालाका लागि आवश्याक रकम रु १४,१७८,०००

२. गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रतिनिधि सभाका सांसद र प्रदेश सभासदबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि विनियोज रकम ।

 

क .माननीय सांसद देवेन्द्र पौडेल   रु १,०००,०००

ख. माननीय प्रदेश सभासद चन्द्र बुढा मगर रु ५००,०००

ग. गण्डकी प्रदेश सरकार बाट चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि विनियोज रकम रु ३,०००,००० 

                                                    

कार्यशालाका लागि थप आवश्याक रकम रु. ९,६७८,०००

 

 

हालसम्मका सहयोग दाताहरू

१. भिम कुमारी काउचा    ग.न.पा ५   ...........                  रु ५०५,५५५

२. क्या. पूर्ण बहादुर राना ग.न.पा ५  ....                          रु ३०१,०००

३. तिल बहादुर खत्री  ग.न.पा ५ ...........                         रु.३०१,०००

४.शान्ति श्रीस, काठमाडौ टोखा.................                     रु ३००,२५०

५. दल बहादुर पुन ग.न.पा ५ .............                          रु ११०,०००

६.यम बहादुर श्रीस ग.न.पा ६ ............                          रु १००,०००

७. फमलाल निउरे ग.न.पा. ५ ............  .                      रु १००,०००

८. टंक धोज पुन, हाल यू.के. रिघा ग.न.पा ११..                 रु.२०,०००

९. दिलमया गुरुङ्ग, भुस्कात, हाल हङकङ्ग ........            रु.१०,०००

१०.सु.हेम बहादुर श्रीस, ग.न.पा.५ हरिचौर.                      रु.१०,०००

११.बम बहादुर बस्नेत, ग.न.पा.५ .भैसे..                        रु.१०,०००

१२.लाल बहादुर विक, ग.न.पा.५  सर्दाखेत..........             रु.१०,०००

१३.छम बहादुर थापा, ग.न.पा.५  फाँट.................            रु.१०,०००

१४.यम बहादुर विक, ग.न.पा.५  सर्दाखेत...........             रु.१०,०००

More Blogs